лилаво цвете
цветчета
Пчеличка
коте

За проекта

  Идеята за настоящия проект възникна спонтанно по инициатива на младежите и девойките от гр. Търговище, членове на Териториалната организация на глухите в България и бе реализиран от „Бизнес център – Бизнес инкубатор- Търговище” с финансовата обезпеченост от „Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът бе насочен към безработни лица с увреден слух, нуждаещи се от повишаване на степента на общуване със заобикалящата ги среда в чисто физически и социален аспект. Целта на проекта бе общуване с околните, чрез средствата на фотографията. Фотографията притежава силата да мотивира и създава условия за активиране на интерес към заобикалящата ни среда. Чрез фотоапарата, участниците във проекта, ни показаха какво виждат и какво искат да ни кажат. Да ни потопят през обектива в своя свят.

Проекта премина през няколко основни етапа:
Провеждане на обучение по компютърна грамотност, където участниците се запознаха и работиха с основни приложни програми и специализиран фотографски софтуер.  
Провеждане на специализиран фотографски курс  в който се запознаха с основите на фотографското изкуство /история на фотографията, видове фотография, процеси и методика за достигане на краен продукт, работа с фотографска техника/.
Заснемане и обработване на снимков материал.
Организиране и провеждане на 3 дневна фотоизложба с фотоси на участниците в проекта.
Организиране и провеждане на кръгла маса по проблемите на на хората със слухови увреждания и насърчаване на инициативи за активното им включване в социалния живот.

Общо 18 души участваха в проектните дейности, чрез което повишиха своите знания и умения и намериха поле за изява и себеутвърждаване.